Stavební Firma

Daniel Vaňkát se sídlem v Kolíně působí na stavebním trhu od roku 2000. Provádím novostavby, rekonstrukce, zateplování a kanalizace. Zhotovení rozpočtů a výkazů výměr pro výběr dodavatele. Projekční činnost.

Firma Daniel Vaňkát nabízí komplexní řešení realizací stavebních akcí, počínaje projektem, včetně podkladů, přes dodávky materiálů a systémů až po vlastní stavebně-montážní práce. Tím ale spolupráce s klientem nekončí. V průběhu záruky firma pravidelně monitoruje stav realizovaných objektů a neprodleně řeší vzniklé problémy v průběhu užívání předaného díla. Kvalita stavebních akcí přesto ukazuje dokonalost používaných materiálů v součinnosti s kvalitní aplikací – prakticky jsme neřešili vážnější reklamaci.

Hlavní zaměření společnosti:

  • akce výstavby rodinných domků
  • akce rekonstrukce občanských a průmyslových staveb
  • akce řešení a úprav interiérů
  • akce komplexního zateplování obvodových plášťů budov
  • projekční činnost

Obchodní politika společnosti


Systémová opatření, spolu s rozvojem materiálně-technické základny vytvořily základní předpoklad pro neustále se zvyšující výkonnost společnosti za dodržení úrovně systému kvality.

Dalším předpokladem rozvoje společnosti je zavádění nejmodernějších technologií a materiálů do stavební výroby, které vedení společnosti podporuje a preferuje. Další devizou je dnes již stabilizovaný tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků a subdodavatelů, který zaručuje vysokou odbornost prováděných prací. Vytvořený firemní systém v oboru stavebních činností zajišťuje efektivní užívání všech zdrojů a tím i konkurenceschopnost na trhu. Výběr použitých materiálů a propracované firemní metody zaručují nejvyšší možnou kvalitu provedeného díla.